Fresas

Categ fresas


Recomendaciones FresasMini
Leyenda Fresas
 

Fresa bola 801

  801 Bola    
Icono1  F801 ISO Ø 1/10 mm 801 012 801 014 801 016 801 018 801 023 801 029
Icono2 FG Ico 012 014 016 018 023 029
  Gruesa   ML23401 ML23401-4 ML23401-6 ML23401-8 ML23401-A ML23401-B
  Media   ML22903 ML21006 ML22905 ML21008 ML20210 ML20215
  Fina   ML23455-2 ML23455-4 ML23455-6 ML23455 ML23456 ML23457

Fresa cono invertido 805

  805 Cono invertido
Icono1  F805 ISO Ø 1/10 mm 805 012 805 014 805 016
  FG Ico 012 014 016
  L (mm) 4.0 5.2 5.5
  Gruesa   ML23449 ML23449-1 ML23449-6
  Media   ML21027 ML20228 ML20229
  Fina   ML23482-2 ML23482-4 ML23482-6

Fresa cono invertido larga 807

  807 Cono invertido larga
Icono1  F807 L ISO Ø 1/10 mm 807 012 807 014 807 016
  FG Ico 012 016 018
  L (mm) 4.0 5.2 5.5
  Gruesa   ML23402-2 ML23402-6 ML23402-8
  Media   ML20243 ML20246 ML20247
  Fina   ML23481-2 ML23481-4 ML23481-6

Fresa pera larga 830L

  830L Pera larga
Icono1  F830 L ISO Ø 1/10 mm 830L 012 830L 014
  FG Ico 012 014
  L (mm) 4.2 4.5
  Gruesa   ML23405-L ML23405-M
  Media   ML20300 ML20310
  Fina   ML23462-2 ML23462-1

Fresa pera 830

  830 Pera
Icono1  F830 ISO Ø 1/10 mm 830 010 830 012 830 014
  FG Ico 010 012 014
  L (mm) 3.0 3.0 3.0
  Gruesa   ML23404 ML23405 ML23406
  Media   ML20305 ML21106 ML20311
  Fina   ML23483-0 ML23483-2 ML23483-4

Fresa cilindro torpedo 879

  879 Cilindro torpedo
Icono3  F837 KR ISO Ø 1/10 mm 837KR 012 837KR 014
  FG Ico 012 014
  L (mm) 10.0 10.0
  Gruesa   ML23438-D ML23438-A
  Media   ML20506 ML20507
  Fina   ML23476-2 ML23476-4

Fresa cilindro torpedo 878

  878 Cilindro torpedo
Icono3  F878 ISO Ø 1/10 mm 878 012 878 014 878 016
  FG Ico 012 014 016
  L (mm) 8.0 8.0 8.0
  Gruesa   ML23437 ML23438 ML23438-1
  Media   ML20496 ML20497 ML20498
  Fina   ML23475-2 ML23475-4 ML23475

Fresa cilindro corto hombro paralelo 836

  836 Cilindro corto hombro paralelo
Icono1  F836 ISO Ø 1/10 mm 836 012 836 014 836 018
  FG Ico 012 014 018
  L (mm) 6.0 6.0 6.0
  Gruesa   ML23411-2 ML23411-6 ML23411-8
  Media   ML20325 ML20326 ML20328
  Fina   ML23487-2 ML23487-4 ML23487-8

Fresa cilindro redondeado 881

  881 Cilindro redondeado  
Icono1  F881 ISO Ø 1/10 mm 881 012 881 014 881 016 801 016
Icono3 FG Ico 012 014 016 018
  L (mm) 4.0 5.2 5.5 5.5
  Gruesa   ML23441 ML23442 ML23443 ML23443-8
  Media   ML20525 ML20526 ML20527 ML20527-8
  Fina   ML23489-2 ML23489-4 ML23489-6 ML23489-8

Fresa cilindro biselado 885

  885 Cilindro biselado
Icono3  F885 ISO Ø 1/10 mm 885 012 885 014
Icono4 FG Ico 012 014
  L (mm) 7.5 7.5
  Gruesa   ML23444 ML23445
  Media   ML20537 ML20538
  Fina   ML23485-2 ML23485-4

Fresa cilindro XL borde redondeado 837KR

  837KR Cilindro XL borde redondeado
Icono1  F837 KR ISO Ø 1/10 mm 837KR 012 837KR 014
Icono3 FG Ico 012 014
  L (mm) 8.0 8.0
  Gruesa   ML23418 ML23419
  Media   ML20332-K ML20332-R
  Fina   ML23488-2 ML23488-4

Fresa cilindro corto 835

  835 Cilindro corto
Icono1  F835 ISO Ø 1/10 mm 835 010 835 012 835 014
  FG Ico 010 012 014
  L (mm) 4.0 4.0 4.0
  Gruesa   ML23409 ML23410 ML23411
  Media   ML21117 ML21118 ML20319
  Fina   ML23486-0 ML23486-2 ML23486-4

Fresa cilindro corta-borde 835KR

  835KR Cilindro corta-borde redondeado
Icono1  F835 KR ISO Ø 1/10 mm 835KR 010 835KR 012 835KR 014
Icono3 FG Ico 010 012 014
  L (mm) 4.0 4.0 4.0
  Gruesa   ML23412 ML23413 ML23414
  Media   ML20321-0 ML20321-2 ML20321-4
  Fina   ML23484-0 ML23484-2 ML23484-4

Fresa llama 862

  862 Cilindro llama
Icono3  F862 ISO Ø 1/10 mm 862 012 862 014
Icono2  FG Ico 012 014
  L (mm) 8.0 8.0
  Gruesa   ML23447-1 ML23447-2
  Media   ML20460 ML20461
  Fina   ML23491 ML23491-4

Fresa cónica redondeada 856

  856 Cónica redondeada  
Icono3  F856 ISO Ø 1/10 mm 856 012 856 014 856 016 856 018
  FG Ico 012 014 016 018
  L (mm) 8.0 8.0 8.0 8.0
  Gruesa   ML23432-1 ML23432 ML23433 ML23434
  Media   ML20423 ML20424 ML20425 ML20426
  Fina   ML23467 ML23468 ML23469 ML23470

Fresa cónica larga 848

  848 Cónica larga
Icono3  F848 ISO Ø 1/10 mm 878 012 878 014 878 016
  FG Ico 014 016 018
  L (mm) 10.0 10.0 10.0
  Gruesa   ML23423-4 ML23423 ML23424
  Media   ML20380 ML20381 ML20382
  Fina   ML23492-4 ML23492-6 ML23492-8

Fresa cónica corta 845

  845 Cónica corta
Icono1  F845 ISO Ø 1/10 mm 845 012 845 014
  FG Ico 012 014
  L (mm) 4.0 4.0
  Gruesa   ML23425-2 ML23425-4
  Media   ML20358 ML20359
  Fina   ML23490-2 ML23490-4

Fresa lanza de cono apuntado 859

  859 Lanza de cono apuntado
Icono3  F859 ISO Ø 1/10 mm 859 014 859 016 859 018
  FG Ico 010 014 018
  L (mm) 10.0 10.0 10.0
  Gruesa   ML23434-0 ML23434-4 ML23434-9
  Media   ML20440 ML20442 ML20444
  Fina   ML23472 ML23473 ML23474

Fresa torpedo cónico 878K

  878K Torpedo cónico  
Icono3  F878 K ISO Ø 1/10 mm 878K 012 878K 014 878K 016 878k 018
  FG Ico 012 014 016 018
  L (mm) 8.0 8.0 8.0 8.0
  Gruesa   ML23438-3 ML23438-K ML23438-6 ML23438-8
  Media   ML20501 ML20502 ML20503 ML20504
  Fina   ML23495-2 ML23495-4 ML23495-6 ML23495-8

Fresa football redondeada 379

  379 Football redondeada
Icono3  F379 ISO Ø 1/10 mm 379 018 379 023
Icono2 FG Ico 018 023
  L (mm) 3.5 4.5
  Gruesa   ML23448-8 ML23448
  Media   ML20249 ML20250
  Fina   ML23451-8 ML23451-3

Fresa football apuntada 368

  368 Football apuntada
Icono3  F368 ISO Ø 1/10 mm 368 016 368 021 368 023
Icono2 FG Ico 016 021 023
  L (mm) 3.5 5.0 5.0
  Gruesa   ML23402 ML23402-1 ML23403
  Media   ML20222 ML20212-1 ML20212
  Fina   ML23452 ML23453-1 ML23453

Fresa rueda 909

  909 Rueda
Icono3  F909 ISO Ø 1/10 mm 909 039
  FG Ico 039
  L (mm) 1.3
  Gruesa   ML23446
  Media   ML20555
  Fina   ML23496-9

 

Leyenda Fresas

 

Productos Medicaline

  • 1